Vi tilbyr mulighet til wifi på båter som ligg ved oppdrettsflåten. Dette gir mulighet til bredbånd tilgang og tilgang til kamera på flåten. Vi setter det opp slik at båten automatisk kobles opp når den legger til neste flåte. Båten kan og dele ut wifi til mobile enheter på båten og nærmeste merd. Systemet kan utvides slik at en kan ha tilgang på hver merd.