Dere får en beredskapsavtale der vi foretar regelmessige besøk på anleggene for å sikre kontinuitet i systemene og for å jobbe forebyggende. Da kan vi raskt lokalisere problemer om de skulle oppstå. Dette er en sikkerhet for deg som kunde og vil gi en ekstra trygghet mot feil og nedetid.

Vi bidrar med å gjøre disse tiltakene for å gjør det mulig med fjerndrift av oppdrettsanlegget slik at en kan sikre høy oppetid og dermed stabil fjernforing og drift av automatiske systemer.

 • Synfaring og design av nettverksløsning
 • Kartlegging av status på WIFI, nettverk og elektro
 • Utbedring av nettverk og elektro
 • Utbygging radiolinje, strøm og fiber
 • Levering og oppsett av nettverks og ikt utstyr
 • Dokumentasjon
 • Overvåking av nettverk
 • Overvåking og styring av sensorer
 • Overvåking av miljøet
 • Drift av nettverksutstyr, PC og servere.
 • Drift av oppdretts programmer
 • Lage rapporter med Crystal Reports
 • Kundestøtte
 • To faktor autentisering
 • Oppetidsgaranti og beredskap
 • Opplæring
 • Regelmessige besøk på anleggene slik at en kan jobbe forebyggende og bli lokalkjent for slik raskt å kunne lokalisere problem om det skulle oppstå .
 • Anleggs overvåking
 • Konvertering til IP baserte systemer
 • Grafisk logging fra PLS
 • Digitalisering av arbeidsprosesser
 • Maskinsyn
 • Kunstig intelligens/AI