Vi bidrar med å gjøre disse tiltakene for å gjør det mulig med fjerndrift av oppdrettsanlegget slik at en kan sikre høy oppetid og dermed stabil fjernforing og drift av automatiske systemer.

 • Synfaring og design av nettverksløsning
 • Kartlegging av status på WIFI, nettverk og elektro
 • Utbedring av nettverk og elektro
 • Utbygging radiolinje, strøm og fiber
 • Levering av Solpanel og vindmøller
 • Levering og oppsett av nettverks og ikt utstyr
 • Dokumentasjon
 • Overvåking av nettverk
 • Overvåking og styring av sensorer
 • Overvåking av miljøet
 • Drift av nettverksutstyr, PC og servere.
 • Drift av oppdretts programmer
 • Integrasjon av oppdretts systemer
 • Lage rapporter med Crystal Reports
 • Kundestøtte
 • To faktor autentisering for Teamviewer.
 • Oppetidsgaranti og beredskap
 • Opplæring
 • Regelmessige besøk på anleggene.
 • Anleggs overvåking
 • Konvertering til IP baserte systemer
 • Grafisk logging fra PLS
 • Digitalisering av arbeidsprosesser
 • Maskinsyn
 • Kunstig intelligens/AI