Vi har et skybasert system for overvåking av sensorer på flåte og merd.

Systemet kan vise verdiene på sensorene og en kan og styre enheter fra skyen.

Systemet er leverandør nøytralt og kan enkelt koble opp enheter fra 3 part.

Det er lett å gi tilgang til 3 part for å lese av verdier.

Dette kan være nyttig for veterinær, leverandører og andre fagpersoner.

Vi kan tilby rimelige sensorer for Oksygen, saltinnhold, strøm og temeratur.