IKT drift og digitalisering av oppdrettsanlegg og oppdrettsbåter.

Hesbynett AS utfører totale IKT leveranser over hele landet til oppdrettsanlegg. Vi er den ledende bredbånd og drift leverandøren for oppdretts bransjen. Vi leverer bredbånd og strøm til anlegg i fjorder der ingen skulle tru.

Vi lever Lan til Lan  via fiber eller wifi fra merd, flåte til kontrollrom og båt. Vi installerer og for 3 part som ønsker å få montert sine enheter på flåter eller merder for å kjøre trafikk over felles LAN eller med eget Vlan eller VPN.

Vi har erfaring med prosjekter der vi kontakter flere oppdretts selskaper for å gjør avtaler om å planlegge og bygge ut bredbånd for mange anlegg samtidig.

Produkter

 
Tiltak for å legge til rette for fjerndrift av oppdrettsanlegg  Merdnettverk

Referanser

Ta kontakt og vi kommer på en uforpliktende synfaring for å se om dere kan ha nytte av våre tjenester. Vi dekker hele landet og du kan få støtte fra våre flinke servicefolk og anerkjent kundesenter med over 20 års nettverks erfaring.