Bredbånd og IKT drift av oppdrettsanlegg og oppdrettsbåter.

Hesbynett AS utfører totale IKT leveranser over hele landet til oppdrettsanlegg. Vi er en ledende bredbånd og drift leverandør for oppdrettbransjen. Vi leverer bredbånd til anlegg i fjorder der ingen skulle tru.

Vi lever bredbånd eller Lan til Lan  via fiber eller Lisensiert radio.  Vi leverer wifi på merd, flåte til kontrollrom og båt. Vi installerer også for 3 part som ønsker å få montert sine enheter på flåter eller merder for å kjøre trafikk over felles LAN eller med eget Vlan eller VPN.

Vi har erfaring med prosjekter der vi kontakter flere kunder for å gjør avtaler om å planlegge og bygge ut bredbånd for mange anlegg samtidig.

Produkter

 
Tiltak for å legge til rette for fjerndrift av oppdrettsanlegg  Merdnettverk

Referanser

Ta kontakt med oss på salg@hesby.net og vi kommer på en uforpliktende synfaring for å se om dere kan ha nytte av våre tjenester, vi dekker hele landet.