Drift

Din IT-avdeling

Hesbynett AS er en driftsleverandør som leverer tjenester til bedrifter. Vi har spesielt fokus på kunder som oppdrettsselskap, næringsmiddelbedrifter, offshore og maritim sektor.

Vi fokuserer på enkelhet, driftsstabilitet og forutsigbare kostnader . Kjerneområder er internett, nettverksdrift, serverdrift, sky-tjenester og konsulenttjenester. Hesbynett kan ta hånd om IT fra serverdrift med applikasjoner frem til brukerens PC eller terminal. Vi kabler og kobler din enhet enten det er pc, server, PLS eller robot til nettet og sørger for et sikkert og stabilt nettverk.

Vi kan levere IKT kontorpakker med enkel pålogging til en fast lav pris. Alt kan være inkludert pc, printer, wifi og internett.

Vi leverer selv på vanskelige steder i et aggressivt miljø der det er skittent eller vått, høyt eller lavt.

Tjenester:

Hesbynett kan levere tjenester i forhold til de behov kunden har. Overføring av ansvar til en ekstern leverandør avhenger av de behov en har og hvor viktig det er for kunden at IT-systemer står i egne lokaler. Kunden kan velge fra Hesbynett sin tjenestemeny, og til enhver tid vurdere hvilke tjenester som passer ut fra kjernevirksomhetens behov.

Tjenester ved IT-drift er:

 • Drift av datarom i kundens lokaler
 • Drift av ”datarom” plassert hos Hesbynett
 • Drift og overvåking av wifi og kablet nettverk
 • Drift av databaser og serverapplikasjoner, herunder spesial-applikasjoner for næringsmiddelbedrifter og (f.eks. ERP-system)
 • Drift og kundestøtte av øvrige støtteapplikasjoner (mail, kalender, sikkerhet etc.) som ASP eller i skyen.
 • Sikkerhet pålogging med to faktor autentisering.
 • Drift arbeidsstasjoner (PC-er) mobile enheter og skrivere
 • Fjerndrift av nettverk på oppdrettsanlegg
 • Web-tjenester (hjemmesider og intranett)
 • Videokonferanse (til disposisjon når det trenges)
 • Support –og servicedesk
 • Kabling og montering
 • Rådgivning –bistand til strategiutvikling

Hvordan går du frem før du kjøper våre tjenester:

 • Beregn hva dine totale IT-kostnader er
 • Hva kan du outsource og hva må du beholde selv?
 • Sammenlign vår pris med dine kostnader
 • Lag en strategi for din fremtidige IT og IT-drift
 • Sammen lager vi en plan for utvidelse og/eller overtakelse av din ”IT-avdeling”

Du skal forvente gevinster når du lar Hesbynett overta din IT-drift:

 • Stabil IT-drift
 • Tilstrekkelig IT-sikkerhet ut fra dine behov
 • Tilgjengelighet i og utenfor din bedrift
 • Forutsigbare kostnader
 • Risikodeling og kontroll på avvik
 • ”Slankere balanse”

Hesbynett har fokus på bedrifter som vil rendyrke sin kjernevirksomhet. IT-drift er nødvendige støttefunksjoner for at kjernevirksomheten skal fungere. IT-avdelingen skal sørge for at alle systemer er tilgjengelige til enhver tid. Øket fokus på kostnader og kvalitet, setter støttefunksjonene under press. Hvordan skal risiko elimineres samtidig som kostnader går ned? Et virkemiddel er outsourcing av IT-drift. Hesbynett kan bli din IT-avdeling, og ta ansvar for ”hele IT”. Vi dekker dine ”gråsoner” i grenseland mellom løsninger (applikasjoner), IT-drift og leverandører. Når vi tar totalansvar, garanterer vi at din IT-drift fungerer etter avtalte standarder. Vi påser også at dine applikasjonsleverandører kjenner sine oppgaver og ansvar. ”Ansvaret er Hesbynett sitt til problemstilling er identifsert og rett eierskap plassert!”

Ring oss for en prat om våre driftsløsninger

Har du et teknisk spørsmål,
ringer du til Øyvind Bredland
Har du lyst å snakke om gjennomføring og priser,
ringer du til Frode
Øyvind Bredland
Driftskonsulent
oeyvind@hesby.net
Frode Hesby Frode Hesby
Daglig leder
frode@hesby.net